Nejčastější dotazy

Absolvovala jsem všechna možná vyšetření a stále nemůžu otěhotnět. Můžete mi pomoci s tímto problémem?

Nejprve musím vysvětlit, proč se organismus brání nebo nedovolí otěhotnět. Vedle lékařem stanovené diagnózy může v těle ženy probíhat proces, který by mohl způsobit následující:

a) Těhotenství by mohlo poškodit matku

b) Těhotenství by mohlo poškodit plod

c) Těhotenství by mohlo poškodit oba

d) Mohl by být poškozen někdo z potomků dalších generací

Je potřeba zjistit příčinu, která blokuje vznik těhotenství a  po jejím odstranění (je-li partner v pořádku) byste mohla přijít do jiného stavu.

 

Mám onkologické onemocnění, jsem po operaci a chodím na ozařování. Mohu k Vám i v této situaci docházet?

Ano, Je velice vhodné při ozařování posilovat cíleně imunitní systém. Ještě lepší je pokud možno přijít před prvním ozařováním.

 

Říkáte, že posilujete imunitní systém. Látky obsažené v chemoterapii, která je mi nyní aplikovaná imunitu záměrně a cíleně oslabují. Můžu k Vám tedy chodit? Nedojde ke střetu zájmů?

Nedojde. V tomto případě je mnou předávaná energie z části využitá k vytvoření pomyslného deštníku, který se rozprostře nad imunitou. Ta není roztříštěná a po ukončení cyklu chemoterapií začne téměř okamžitě pracovat.

 

Posilujete imunitní systém i v případě autoimunitních onemocnění?

Imunitní systém je schopen provést díky této energii sám v sobě opravná opatření.

 

V případě, že je pacient upoután na lůžko, jste ochoten léčit ho i u něj doma nebo v nemocnici?

Mám několik klientů, za kterými zajíždím jak domů tak do nemocnic. V současné době nemohu přibrat dalšího pro nedostatek času.

Jak dlouhá je u Vás objednací lhůta.

V případě život ohrožujícího onemocnění,  se snažím přijmout klienta co nejdříve. Nejdéle do týdne. Jinak asi tři týdny.

 

Jsem samoživitelka a mám dvě malé děti. Je Vaše léčení pro mě finančně dostupné.

Ano. Moje činnost je dostupná naprosto pro všechny. Nikdy jsem nikoho neodmítl kvůli penězům.

 

Není Vaše léčení postaveno na úsloví : Věř a víra  Tvá Tě uzdraví?

Ne, to není. Úspěšně léčím i zvířata.

 

Je nutné Vám věřit?

Není, ale je rozumné věřit těm, kterým jsem pomohl.

 

Obrací se na vás mnoho onkologicky nemocných.To všechny uzdravíte?

Rozhodně ne. Nikoho ale nenechám vědomě bez pomoci. Jsou tři možnosti.

a) Dovedu klienta k úplnému uzdravení. Potom je vhodné, aby ke mně docházel pravidelně v delším časovém úseku. Nejčastěji jednou za měsíc.

b) Udržuji klienta na určité úrovni. Ten ale musí dále docházet v pravidelných  intervalech sedmi až čtrnácti dnů

c) Většina z těch, kteří i přes veškerou mou snahu zemřeli, odešli z tohoto světa v klidu a téměř bez  bolestí, které rakovinu v poslední fázi provázejí.

Kdo na vlastní oči viděl co rakovina umí, ocení všechny tři možnosti.