Já a lékaři

 

Vážím si všech lidí, kteří rozumí své práci. Smekám před těmi lékaři, kteří i přes své mimořádné postavení nezapomněli být lidmi. Bohužel, diletanty najdete ve všech profesích.

Od začátku své praxe se snažím nepřekážet lékařům a neřeším zdravotní problémy klientů, které mi nepřísluší. Respektuji stanovené postupy a způsoby léčby, ale bez ostychu upozorním na zjevnou hloupost nebo šlendrián.

Spolupracuji s lékaři, kteří o spolupráci projeví zájem.